Het Bestuur

Cantate Cum Gaudio

Naar intro

                                                                  Zingen met blijdschap

 

Start
Homepage
Wie zijn wij
Bestuur
Dirigent
Concertagenda
Voor Leden
Fotogalerij
Nieuwe Leden
Cd's en Dvd
Donateurs
Sponsors
Gastenboek
Persberichten
Contacten
Links

 

Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken. Een van de leden heeft zitting in de muziekcommissie, om de lijnen zo kort mogelijk te houden, i.v.m. met een snelle besluitvorming.

Het beleid is er op gericht om:

  •  Het niveau op peil te houden door scholing en of bijscholing.

  •  Het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen.

  •  Zorgen voor de juiste verdeling van religieuze en profane muziekstukken.

  •  Er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft, dat zijn inbreng belangrijk is.

  •  Het ledenaantal aan een maximum houden, waardoor bovenstaande beleidspunten beter tot hun recht komen.

  •  Evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:           

Voorzitter:
H. Deinum Kon. Wilhelminalaan 50, 8501 KW Joure  Tel  0513 416967
Secretaris:
W. Bosch  Kappenburch 6, 8625 HP Oppenhuizen Tel 0515 335323
Penningmeester:
S. de Boer                         Groenhof 60   8501 VX Joure Tel 0513 413778
Public Relation:
G. Hokwerda Fokkestaach 1 8502 BE Joure Tel 0513 436007
Bibliothecaris:
T. Blaauw  Dukdalf 8,  8502 CA Joure Tel 0513 414478
 
Naast het bestuur functioneren een:
       
Muziekcommissie:
R. de Hoop J.H. Jurrestraat 4, 8442 JR Heerenveen Tel 0513 626442
Promotiecommissie:
G. de Vries Jol 8 8501 SE Joure Tel 0513 416719
Koormeester:
K.J. de Jong Munt 113, 8446 AM Heerenveen Tel 06 53209691
       

Top


.: Webdesign en webbeheer: Piebe van den Berg