Bestuur

Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken. Een van de leden heeft zitting in de muziekcommissie, om de lijnen zo kort mogelijk te houden, i.v.m. met een snelle besluitvorming.

Het beleid is er op gericht om:

  • Het niveau op peil te houden door scholing en of bijscholing.
  • Het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen.
  • Zorgen voor de juiste verdeling van religieuze en profane muziekstukken.
  • Er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft, dat zijn inbreng belangrijk is.
  • Het ledenaantal aan een maximum houden, waardoor bovenstaande beleidspunten beter tot hun recht komen.
  • Evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon
Voorzitter Henk Deinum Kon. Wilhelminalaan 50 8501 KW Joure (0513) 416967
Secretaris Klaas Altena Spegel 24 8502 BH Joure (0513) 419975
Penningmeester Sible de Boer Groenhof 60 8501 VX Joure (0513) 413778
Public Relations Klaas Jan de Jong Munt 113 8446 AM Heerenveen 06-24524877
Lid W.Bosch Kappenburch 6 8625 HP Oppenhuizen (0515) 335323
Bibliothecaris Jan Elsinga Reling 3 8502 BM Joure (0513) 414919

 

Naast het bestuur functioneren een:

Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon
Muziekcommissie Klaas Jan de Jong Munt 113 8446 AM Heerenveen 06-53209691
Promotiecommissie Gerben de Vries Jol 9 8501 SE Joure 06-17028902
Koormeester Klaas Jan de Jong Munt 113 8446 AM Heerenveen 06 53209691
Webmaster Wim Bosch Kappenburch 6 8625 HP Oppenhuizen (0515) 335323