Bestuur

Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken. Een van de leden heeft zitting in de muziekcommissie, om de lijnen zo kort mogelijk te houden, i.v.m. met een snelle besluitvorming.

Het beleid is er op gericht om:

  • Het niveau op peil te houden door scholing en of bijscholing.
  • Het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen.
  • Zorgen voor de juiste verdeling van religieuze en profane muziekstukken.
  • Er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft, dat zijn inbreng belangrijk is.
  • Het ledenaantal aan een maximum houden, waardoor bovenstaande beleidspunten beter tot hun recht komen.
  • Evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Public Relations
Alg. adjunct
Bibliothecaris

 

Naast het bestuur functioneren een:

Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon