Dirigent

Het Chr. Reg. Mannenkoor Cantate cum Gaudio te Joure e.o.

zoekt een nieuwe dirigent(e)
die het koor vanaf 1 september 2019 gaat leiden.

Wij zoeken iemand die:

* op vakbekwame, inspirerende en ontspannen wijze leiding aan het koor kan geven

* beschikt over het diploma Vakopleiding koordirectie en een zangopleiding heeft gevolgd

* ervaring heeft met koordirectie

* in staat is met inzet van stem en piano koorwerken te laten instuderen

* met goede didactische vaardigheden en enthousiasme het maximale uit de koorleden
weet te halen

* de identiteit van het koor aanvoelt en daar rekening mee houdt

* een visie heeft op programmering van liedkeuzemateriaal en in overleg met
muziekcommissie en bestuur de grote lijnen kan uitzetten

* beschikbaar is op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00

Wij bieden een 35 man tellend gezellig, enthousiast en gerenommeerd mannenkoor. Een koor dat, waar nodig, werkt aan vernieuwing van haar repertoire en daarbij het geestelijke lied als basis heeft en tevens openstaat voor andere uitingen en vormen van muziek.

Inlichtingen:
Henk Deinum, voorzitter: tel. 06-55927651; e-mail:  henk.deinum@hetnet.nl
Uw sollicitatie (brief met cv) kunt u tot 1 maart 2019 richten aan:
de heer K. Altena; e-mail : kaltena@hotmail.com