Wie zijn wij?

Het Christelijk Regionaal Mannenkoor “Cantate Cum Gaudio“ is opgericht op 21 December 1968 en telde toen 14 leden. Cantate Cum Gaudio betekent: "Zingen met blijdschap" Dat stond deze enthousiaste groep voor ogen, de blijdschap van het evangelie, zingend uitdragen. Het koor stond onder leiding van dirigent P. Holtrop, het verzorgde concerten en gaf medewerking aan kerkdiensten. Toen het 10 jarig jubileum werd gevierd, kwam de eerste LP. uit, die opgenomen werd op 27 mei 1978 in de Ned. Herv. Kerk in Hasselt, met medewerking van soliste Riek v.d. Haar en orgel begeleiding van Jan Zwanepol. Het koor kwam in 1980 onder leiding te staan van dirigent W.C. Boersma, en onder zijn leiding kwamen nog 2 LP`s uit, de eerste met orgel begeleiding van Klaas Jan Mulder en solisten Netty Otter en Albert Boonstra, de tweede met organist Theo Jellema en een koperkwartet.
Van september 1968 tot en met december 2018 stond " Cantate Cum Gaudio " onder de bezielende leiding van dirigent en componist Hans van Rossum. Het repertoire is in de loop van de jaren flink uitgebreid met spirituals – operette – en opera melodieën welke worden uitgevoerd in verschillende talen.
Door Hans v. Rossum is veel aandacht besteed aan persoonlijke stemvorming en koorklank, waardoor het koor op een hoog zangniveau is gebracht.
Vanaf de oprichting heeft het koor meerdere optredens verzorgd in binnen- en buitenland. Ook was het koor betrokken bij een aantal radio opnamen door de NCRV – EO en Omrop Fryslân.

In 1998 heeft het koor op uitnodiging van Dulwich Preparatory School uit Cranbrook een vierdaagse concertreis gemaakt door Engeland, een evenement wat zo goed beviel, dat het in het voorjaar van 2001 werd herhaald, met optredens in Maidstone, Rochester, Hasting en Londen.
Oktober 2002 bracht het koor een tegen bezoek aan het mannenkoor " MGV Liedertafel 1849 uit Fritzlar in Duitsland. Ook hier werd het optreden van Cantate Cum Gaudio zeer gewaardeerd, dit leidde tot nog nauwere banden voor samenwerking in de toekomst.

Op 13 t/m 15 November 2009 zijn wij voor de tweede maal naar ons bevriende mannenkoor "MGV Liedertafel 1849" uit Fritzlar in Duitsland afgereisd. Samen hebben we onder grote belangstelling een prachtig concert gegeven.

In 2010 verlegden we ons blikveld naar het noorden en reisden we af naar Denemarken. In samenwerking met een gemengd koor uit Brande hebben we enkele concerten gegeven en onze medewerking verleend aan een kerkdienst.Het Deens gemengde koor vereerde ons in 2012 met een tegenbezoek.

Met het oog op een gezond toekomstperspectief werken koor en dirigent, o.m. door stemtraining en vernieuwing van het repertoire, continu aan een optimale koorklank en een gevarieerd programma.

Belangrijk voor het koor is een goede mix van concentratie, humor en onderlinge saamhorigheid.