Cantate Cum Gaudio en Credo gaan samen verder

                                     

Na diepgaande gesprekken de afgelopen maanden tussen de besturen van het Heerenveens Interkerkelijke Mannenkoor Credo en het Chr. Regionaal Mannenkoor Cantate cum Gaudio te Joure e.o. zijn de leden van beide koren, op voorstel van de besturen, op 6 november j.l. in meerderheid akkoord gegaan met een fusie ingaande 1 januari 2020.Het Mannenkoor Credo, opgericht op 4 januari 1977 te Heerenveen, telt 22 leden en werkte veelal mee aan kerkdiensten. Daarnaast verzorgde het naast het jaarlijkse “Oranjeconcert”  eveneens optredens in diverse zorgcentra.Cantate cum Gaudio te Joure e.o. telt 35 leden en vierde in december 2018 haar 50-jarig bestaan. Dit mannenkoor verleende eveneens regelmatig medewerking aan kerkdiensten en verzorgde meerdere optredens tijdens (Kerst-)concerten en in verzorgingshuizen. Zo ook voerde zij vanaf  mei vorig jaar succesvol vijf keer het Theaterconcert “Jochanan van Patmos” op in diverse plaatsen in Friesland.Het repertoire van beide koren bestaat uit een verscheidenheid aan Nederlandse en internationale liederen van zowel geestelijke als algemeen-wereldse aard.Overeengekomen is voor Joure als vestigingsplaats van het nieuw gevormde koor te kiezen met de heer Lars Mulder uit Heerenveen als haar dirigent. Naar verwachting zal het koor rond de 50 leden gaan tellen met een evenwichtige stemverdeling over de vier koorpartijen.Een kleine commissie uit de koorleden zal zich binnenkort bezig houden met dekeuze van een nieuwe, eigentijdse naam voor het gevormde koor.Veel koren, zowel mannenkoren als gemengde koren, kampen met krimp. Met deze fusie willen de beide koren continuïteit bewerkstelligen en aldus een “opmaat” vormen naar de toekomst.

Comments are closed.