Vernieuwing

Na een bezinningsperiodeĀ zijn we met z'n allen tot de conclusie gekomen dat het roer om moet als we willen dat het koor nog een toekomst heeft. Wil het koor aantrekkelijk zijn voor jongere leden, dan heeft dat zeker gevolgen voor de de muziekkeuze. We denken dat het klassieke mannenkoor niet het eeuwige leven heeft. We zullen een duidelijke doelgroepen beleid moeten ontwikkelen en daar onze muziekkeuze op afstemmen. Keuzes zullen gemaakt moeten worden voor elke doelgroep. Dat betekent dat ook het hedendaagse lied dat vooral de jongere generaties aanspreekt in ons liedrepertoire opgenomen moet worden. Om dit streven niet alleen bij woorden te laten blijven, maar dat het ook omgezet wordt in daden hebben wij de hulp ingeroepen van een externe deskundige, Catharina van Staveren. Zij ondersteunt het bestuur in haar zoektocht naar vernieuwing. Uitgaande van een vernieuwd repertoire zullen vervolgstappen ondernomen moeten worden om ons te profileren. Niet eenvoudig, maar wel uitdagend! U hoort meer van ons..........

 

 

 

 

Comments are closed.